معنی و ترجمه کلمه پیشرفت به انگلیسی پیشرفت یعنی چه

پیشرفت

accession
advance
advancement
beat
development
furtherance
going
growth
head way
headway
improvement
lift
proceeding
progress
progression
promotion
rise

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها