معنی و ترجمه کلمه چند تا به انگلیسی چند تا یعنی چه

چند تا

manifold
multifold
wheen

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها