معنی و ترجمه کلمه کارکنان به انگلیسی کارکنان یعنی چه

کارکنان

personnel
staves

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها