معنی و ترجمه کلمه گردگیر به انگلیسی گردگیر یعنی چه

گردگیر

duster
whisk
wisp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها