معنی و ترجمه کلمه گوشتالو به انگلیسی گوشتالو یعنی چه

گوشتالو

berried
brawny
chubby
corpulent
fleshy
fubsy
obese
plump
plumpish
podgy
pomaceous
pudgy
pulpy
pursy
rotund

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها