معنی و ترجمه کلمه یک لیوان بزرگ ویسکى یا عرق مخلوط با نوشابه گازدار به انگلیسی یک لیوان بزرگ ویسکى یا عرق مخلوط با نوشابه گازدار یعنی چه

یک لیوان بزرگ ویسکى یا عرق مخلوط با نوشابه گازدار

highball

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها