معنی و ترجمه کلمه access به فارسی access یعنی چه

access


اضافى ،دستيابى ،در دسترس بودن ،دست يابى ،تقريب ،اجازه دخول ،راه دسترس ،مدخل ،وسيله حصول ،افزايش ،الحاق ،اضافه ،(طب )بروز مرض ،حمله ،اصابت ،(حق ).دسترسى يا مجال مقاربت ،(در مسيحيت )تقرب به خدا
علوم مهندسى : دسترسى
کامپيوتر : دسترسى
عمران : دسترس
معمارى : کومکى
علوم نظامى : راه رسيدن به راه وصول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها