معنی و ترجمه کلمه achieve به فارسی achieve یعنی چه

achieve


دست يافتن ،انجام دادن ،بانجام رسانيدن ،رسيدن ،نائل شدن به ،تحصيل کردن ،کسب موفقيت کردن( حق ).اطاعت کردن( در برابر دريافت تيول)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها