معنی و ترجمه کلمه adduce به فارسی adduce یعنی چه

adduce


ايراد کردن ،اقامه کردن ،تقديم کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها