معنی و ترجمه کلمه aiming post به فارسی aiming post یعنی چه

aiming post


علوم نظامى : شاخص ،شاخصهاى نشانه روى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها