معنی و ترجمه کلمه air defense artillery به فارسی air defense artillery یعنی چه

air defense artillery


علوم نظامى : توپخانه پدافند هوايى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها