معنی و ترجمه کلمه alert به فارسی alert یعنی چه

alert


گوش به زنگ هشيار،به گوش ،گوش بزنگ ،هوشيار،مواظب ،زيرک ،اعلام خطر،اژيرهوايى ،بحالت اماده باش درامدن يا دراوردن
علوم نظامى : مراقب
علوم دريايى : اماده باش


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها