معنی و ترجمه کلمه allowable به فارسی allowable یعنی چه

allowable


روا،جايز،مجاز،قابل قبول
علوم نظامى : قابل استفاده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها