معنی و ترجمه کلمه among به فارسی among یعنی چه

among


)=amongst(ميان ،درميان ،درزمره ء،ازجمله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها