معنی و ترجمه کلمه available به فارسی available یعنی چه

available


در دسترس ،مقدور،دسترس پذير،دردسترس ،فراهم ،قابل استفاده ،سودمند،موجود
عمران : در دسترس
قانون ـ فقه : ممکن الحصول
بازرگانى : در دسترس
علوم نظامى : در دسترس


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها