معنی و ترجمه کلمه back off به فارسی back off یعنی چه

back off


پشت را تراشيدن ،ازاد بريدن ،عقب زدن ،عقب رفتن
علوم مهندسى : قطع کردن
ورزش : کاستن سرعت در سر پيچ
علوم نظامى : عقب بردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها