معنی و ترجمه کلمه bag به فارسی bag یعنی چه

bag


کيسه ،کيف ،جوال ،ساک ،خورجين ،چنته ،باد کردن ،متورم شدن ،ربودن
بازرگانى : کيف
ورزش : قطعه برزنت چهارگوش وصل به زمين بعنوان پايگاه ،شکار کردن با تير
علوم نظامى : کيف ابزار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها