معنی و ترجمه کلمه balance به فارسی balance یعنی چه

balance


بالانس کردن ،تراز کردن ،متعادل کردن بالانس ،هم وزن ،تراز شدن ،ترازو،ميزان ،تراز،تتمه حساب ،مانده ،برابرکردن ،موازنه کردن ،متعادل کردن ،توازن
علوم مهندسى : توازن
کامپيوتر : تعادل
معمارى : ترازش
قانون ـ فقه : تتم ه
روانشناسى : توازن
زيست شناسى : هميارى
بازرگانى : صورت وضعيت ،تتمه ،مانده
ورزش : تعادل
علوم هوايى : تعادل
علوم نظامى : متعادل کردن ترازو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها