معنی و ترجمه کلمه band به فارسی band یعنی چه

band


اره نوارى ،شبکه سيم خاردار،نوار مانع ،قسمت موزيک ،کمربند،بند و زنجير،تسمه يا بند مخصوص محکم کردن ،لولا،ارکستر،دسته ء موسيقى ،اتحاد،توافق ،روبان ،بانداژ،نوار زخم بندى ،متحد کردن ،دسته کردن ،نوار پيچيدن ،بصورت نوار در اوردن ،با نوار بستن ،متحد شدن
علوم مهندسى : باند راديو
کامپيوتر : نوار
الکترونيک : باند
معمارى : نواره
قانون ـ فقه : متحد شدن
شيمى : نوار
ورزش : باريکه
علوم نظامى : نوار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها