معنی و ترجمه کلمه barrel controller به فارسی barrel controller یعنی چه

barrel controller


علوم مهندسى : کليد غلطکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها