معنی و ترجمه کلمه farm به فارسی farm یعنی چه

farm


اجاره يا مقاطعه کردن ،اجاره دادن( با)out ،کشتزار،مزرعه ،زمين مزروعى ،پرورشگاه حيوانات اهلى ،اجاره دادن به( با)out،کاشتن زراعت کردن در
عمران : مزرعه
قانون ـ فقه : اجاره دادن
بازرگانى : کشت زار
ورزش : باشگاه جوان ان زيرنظر باشگاه اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها