معنی و ترجمه کلمه قرب جواز به انگلیسی قرب جواز یعنی چه

قرب جواز

immediacy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها