معنی و ترجمه کلمه reason به فارسی reason یعنی چه

reason


سبب ،علت ،عقل ،خرد،شعور،استدلال کردن ،دليل و برهان اوردن
قانون ـ فقه : عقل ،با دليل ثابت کردن
روانشناسى : دليل
بازرگانى : منطق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها