معنی و ترجمه کلمه catchword به فارسی catchword یعنی چه

catchword


کلمه راهنما،کلمه سرصفحه براى جلب توجه( درفرهنگ ومانند ان)،تکيه سخن ،مفتاح کلام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها