معنی و ترجمه کلمه گماشت به انگلیسی گماشت یعنی چه

گماشت

appointment
duty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها