معنی و ترجمه کلمه sexual به فارسی sexual یعنی چه

sexual


جنسى ،وابسته به الت تناسلى و جماع
روانشناسى : جنسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها