معنی و ترجمه کلمه biogen به فارسی biogen یعنی چه

biogen


زنده زا
زيست شناسى : زيست زا

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها