معنی و ترجمه کلمه biogenetic به فارسی biogenetic یعنی چه

biogenetic


زيست زادى ،مربوط بمنشاء پيدايش موجودات زنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها