معنی و ترجمه کلمه burr به فارسی burr یعنی چه

burr


پوست زبرو خاردارميوه ،گره ،برامدگى ،غليظ تلفظ کردن ،حرف r را اداءکردن ،پره يادندانه دار کردن ،بامته سوراخ کردن
علوم مهندسى : سنگ چاقو تيزکنى
علوم هوايى : برامدگى تيز يا زبر يک فلز بر اثر عمليات ماشين کارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها