معنی و ترجمه کلمه by به فارسی by یعنی چه

by


بدست ،بتوسط،با،بوسيله ،بواسطه ،از نزديک ،ازپهلوى ،ازکنار،درکنار،از پهلو،محل سکنى ،فرعى ،درجه دوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها