معنی و ترجمه کلمه cage به فارسی cage یعنی چه

cage


تالار سرپوشيده ،درقفس نهادن ،درزندان افکندن
علوم مهندسى : جعبه
کامپيوتر : قضيه
عمران : قفسه
معمارى : اطاق اسانسور کارگاهى
روانشناسى : قفس
ورزش : بازى بسکتبال
علوم هوايى : قفل کردن يک ژايرو در وضعيت ثابت و معين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها