معنی و ترجمه کلمه calculating به فارسی calculating یعنی چه

calculating


کامپيوتر : دوباره سازى يا ايجاد داده جديد از طريق فشرده سازى وقايع عددى معين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها