معنی و ترجمه کلمه call to prayer به فارسی call to prayer یعنی چه

call to prayer


اذان
قانون ـ فقه : اقامه قبل از نماز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها