معنی و ترجمه کلمه campound به فارسی campound یعنی چه

campound


اردوگاه ،پادگان ،کمپ نظامى
علوم نظامى : پايگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها