معنی و ترجمه کلمه cap به فارسی cap یعنی چه

cap


نعل درگاه ،چاشنى ،سرپوش ،راس ،باکلاهک پوشاندن ،پوشش دار کردن ،سلام دادن بوسيله برداشتن کلاه از سر،سربطرى يا قوطى ، )capa(طاق
علوم مهندسى : چاشنى
معمارى : کلاهک
ورزش : انتخاب براى تيم ملى
علوم نظامى : کلاهک
<

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده