معنی و ترجمه کلمه cast iron surface plate به فارسی cast iron surface plate یعنی چه

cast iron surface plate


علوم مهندسى : سطح صفحه چدنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها