معنی و ترجمه کلمه chili به فارسی chili یعنی چه

chili


)=chile & chilli(دارفلفل ،برباس ،گردفلفل ،خوراک لوبياى پر ادويه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها