معنی و ترجمه کلمه coherent به فارسی coherent یعنی چه

coherent


چسبيده ،مربوط،داراى ارتباط يا نتيجه منطقى ،منسجم
شيمى : همدوس
علوم هوايى : همسان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها