معنی و ترجمه کلمه colonel به فارسی colonel یعنی چه

colonel


سرهنگ
علوم نظامى : مين باشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها