معنی و ترجمه کلمه companion به فارسی companion یعنی چه

companion


ستاره نديم ،همراه همدم ،هم نشين ،پهلو نشين ،(مج ).معاشرت کردن ،همراهى کردن
نجوم : نديم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها