معنی و ترجمه کلمه competition به فارسی competition یعنی چه

competition


همکارى ،بازار ازاد،رقابت ،مسابقه ،هم چشمى ،سبقت جويى ،هم اورى
علوم مهندسى : رقابت
معمارى : هم چشمى
قانون ـ فقه : مسابقه ،رقابتهاى اقتصادى در بازارى که تعداد خريداران و فروشندگان محدود نيست
روانشناسى : رقابت زيست شناسى : همچشمى
بازرگانى : رقابت ،سبقت جوئى
ورزش : مسابقه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها