معنی و ترجمه کلمه competitive به فارسی competitive یعنی چه

competitive


مسابقه اى ،قابل رقابت ،رقابتى ،سبقت جو
روانشناسى : رقابت اميز
بازرگانى : رقابتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها