معنی و ترجمه کلمه conclusion به فارسی conclusion یعنی چه

conclusion


عقد،پايان ،فرجام ،اختتام ،انجام ،نتيجه ،استنتاج
قانون ـ فقه : انعقاد
روانشناسى : نتيجه گيرى
علوم نظامى : پايان يک چيز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها