معنی و ترجمه کلمه consolidation به فارسی consolidation یعنی چه

consolidation


اختلاط،نشست ،يکپارچگى ،استحکام ،ادغام کردن ،درهم اميختن ،تحکيم کردن يکجا کردن ،يکپارچه ،تحکيم ،تثبيت ،تقويت ،ترکيب ،اتحاد،قوام
معمارى : تحکيم
قانون ـ فقه : ادغام دو يا چند موسسه
روانشناسى : تحکيم
زيست شناسى : ب ه هم پيوستگى
بازرگانى : ادغام دو يا چند موسسه
علوم نظامى : تحکيم هدف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها