معنی و ترجمه کلمه contraction به فارسی contraction یعنی چه

contraction


همرفت ،جمع شدن ،فشردگى ،تنزل ،انقباض ،اختصار،ادغام ،همکشيدن ،ترنجيدن
علوم مهندسى : مختصر شده
عمران : انقباض
معمارى : جمع شدگى
روانشناسى : انقباض
نجوم : انقباض
بازرگانى : کسادى
ورزش : انقباض
علوم هوايى : همگرايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها