معنی و ترجمه کلمه correctional به فارسی correctional یعنی چه

correctional


قانون ـ فقه : تاديبى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها