معنی و ترجمه کلمه cumulative به فارسی cumulative یعنی چه

cumulative


تراکمى ،تجمعى ،انباشته ،يکجا،جمع شونده
روانشناسى : تراکمى
بازرگانى : متراکم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها