معنی و ترجمه کلمه dairy به فارسی dairy یعنی چه

dairy


شير بندى ،لبنياتى ،قسمتى از مزرعه که لبنيات تهيه ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها