معنی و ترجمه کلمه dealing به فارسی dealing یعنی چه

dealing


خريد و فروش ،داد و ستد،تقسيم(هدايا يا ورق بازى وغيره)،مکاتبات و ارتباط دوستانه يا بازرگانى ،خريد وفروش و معامله ،طرز رفتار،رفتار،سر وکار داشتن
قانون ـ فقه : معامله
بازرگانى : خريد و فروش ،معامله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها