معنی و ترجمه کلمه definition به فارسی definition یعنی چه

definition


مشخصات ،مشخص کردن ،تعريف ،معنى
علوم مهندسى : تعريف
الکترونيک : اشکارى
روانشناسى : تعريف
علوم نظامى : حدود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها